KlubStu

REGULAMIN KLUBU 100 Victorii Jedwabne

§1 Zasady Ogólne

1.

Do Klubu 100 mogą przystąpić pełnoletnie osoby fizyczne lub firmy po wypełnieniu Deklaracji Członkowskiej oraz wpłaceniu pierwszej składki.

2.

Członek Klubu 100 deklaruje się wpłacać co miesiąc określoną w deklaracji członkowskiej kwotę, przy czym minimalna zadeklarowana kwota nie może być niższa niż 100 złotych.

3.

Wpłaty dokonywane są jako darowizna na rzecz klubu MGKS "Victoria" Jedwabne i przeznaczone na realizację celów statutowych.

4.

Wpłat można dokonywać przelewem bankowym na:

Nr. 08 8752 0006 0000 1472 2000 0010

Wpisując w tytule przelewu: „Darowizna na cele statutowe - Klubu Stu" oraz podając swoje dane.

5.

Brak wpłat składek przez okres trzech miesięcy powoduje automatyczne ustanie członkostwa i wykreślenie z listy członków Klubu 100

6.

Zebrane przez Klub 100 środki finansowe będą do dyspozycji zarządu MGKS "Victoria" Jedwabne i przeznaczone zostaną na działalność statutową klubu.

7.

Członkowie Klubu 100 wyrażają zgodę na otrzymywanie zaproszeń, powiadomień i informacji na temat działalności Klubu 100 za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji z wykorzystaniem danychadresowych podanych w deklaracji.

§2 Przywileje członków Klubu 100

1.

Każdy członek ma prawo do umieszczenia informacji o jego członkostwie w Klubie 100 na stronie internetowej klubu www.victoriajedwabne.futbolowo.pl, tj. umieszczenia imienia i nazwiska lub nazwy firmy w specjalnie utworzonej zakładce Klub 100, zgodnie z deklaracją członkowską.

2.

Każdy członek ma prawo do otrzymania gadżetów klubowych dedykowanych dla członków Klubu 100.

3.

Każdy członek ma prawo do uczestniczenia w specjalnych zebraniach Klubu 100.

4.

Każdy członek ma prawo do zaprezentowania informacji o działalności swojej firmy lub instytucji na stronie internetowej klubu.

5.

Inne formy promocji członka klubu wymagają uzgodnienia indywidualnego z członkiem Klubu 100.

Deklaracja członkowska: pobierz

Wypełnioną deklarację proszę wysłać na adres klubu:

MGKS Victoria Jedwabne

ul. Mickiewicza 2

18-420 Jedwabne

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości